Tài khoản ngân hàng

Khách hàng mua sản phẩm có thể thanh toán qua Tài khoản
1310000238282
Ngân hàng BIDV
Chi nhánh nam Hà Nội
Chủ tài khoản Phạm Thị Hương